Byť na jeden jediný den...

Byť na jeden jediný den…
První setkání Václava Havla s Jeho Svatostí dalajlamou ve fotografiích Stanislava Doležala
„Byl bych šťasten, kdyby navštívil naši zemi byť na jeden jediný den papež Jan Pavel II. a tibetský
dalajlama,“ řekl ve svém prvním novoročním projevu 1. ledna 1990 československý prezident Václav
Havel. O to větší překvapení bylo, že už měsíc poté dalajlama Havlovo osobní pozvání přijal
a v prvních únorových dnech přijel na několikadenní návštěvu tehdejšího Československa.
Pro samotného dalajlamu, čerstvého držitele Nobelovy ceny míru, to byla cesta do země, která jasně
dávala najevo, že uznává jeho legitimitu jako duchovního vůdce tibetského národa. Pro mnohé
z Čechů to zároveň bylo potvrzením nezvratnosti politických změn, které se udály na konci roku 1989.
Dalajlamova návštěva pomohla české společnosti nastolit téma dodržování práva na svobodu
a otevřela prostor pro otevřené vyjadřování. Přítomný dalajlama byl symbolem toho lepšího v nás,
na čem bylo možné stavět cestu vedoucí k duchovní obnově naší společnosti. Přinášel naději,
inspiraci a vědomí spolubytí, které nezničilo ani 45 let nesvobody.
Setkání dalajlamy s jeho příznivci probíhala na různých místech Prahy. Výstava fotografií Stanislava
Doležala, která připomíná 30. výročí této události, zachycuje tehdejší spontánní atmosféru
a je unikátním svědectvím o intenzivním prožívání těchto radostných potkávání.
Jiří Zeman
ředitel Tibet Open House, Praha

Pozvánka na výstavu ukázka