HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 17. června 2003 (Magdalena Váňová)

obrázek