HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 2. března 2005 (Ivan Adamovič)

obrázek