Stanislav Doležal

Editor nakladatelství
Dlouhodobě se badatelsky zabývá osobností Františka
Drtikola, jehož malířské dílo systematicky zmapoval
a dále zpracovává v souvislostech s jeho filosofickými
i duchovními aspekty. Mimo jiné je autorem a jedním
z kurátorů výstavy a knihy František Drtikol - fotograf,
malíř, mystik (Galerie Rudolfinum, Praha 1998 a reprízy).

e-mail:
stanislav@nakladatelstvisvet.com