František Drtikol "Duchovní cesta, sv. 2"

Další svazek Duchovní cesty z knižnice Františka Drtikola pokračuje v postupném odkrývání dochovaných autentických textových a obrazových materiálů filosofického a uměleckého odkazu Františka Drtikola. Kniha je sestavená z různých rukopisů, samostatných a vesměs přesně datovaných myšlenek, dopisů, písemných záznamů a také ze svědectví a vzpomínek jeho přátel a žáků. Významným způsobem se dotýká i Drtikolovy fotografické spirituální tvorby po roce 1930, což dále umocňuje obrazová část věnovaná jeho mystické malbě z období mezi roky 1931–1948, tedy zachycující její nástup a vyvrcholení po roce 1935, kdy se úplně vzdal fotografické tvorby coby hlavního prostředku svého uměleckého vyjádření.
Pro milovníky bibliofilií vydáno 100 číslovaných výtisků v pevné vazbě s ručně zhotoveným pouzdrem.

ISBN 978-80-87201-00-8, 400 stran, barevná příloha, náklad 1000 ks (brožované), 100 ks (pevná vazba, číslované)

ukázka ukázka ukázka ukázka ukázka ukázka