Doležal, Stanislav (ed.): "František Drtikol – Duchovní cesta 1"

Druhé, rozšířené a upravené vydání knihy „František Drtikol – Duchovní cesta 1“. Publikace je esencí myšlenek, rozhovorů a důležitých svědectví, mapující nejpodstatnější část života Drtikola myslitele. Významným způsobem se také dotýká i jeho mystické fotografické tvorby, datované mezi roky 1930 a 1935, a to jak textově, tak i obrazově. Toto celé umocňuje obrazová část věnovaná Drtikolově spirituální malbě z období let 1931–1948, tedy zachycující její nástup a vyvrcholení po roce 1935, kdy se úplně vzdal fotografie
coby hlavního prostředku svého uměleckého projevu. Drtikol praktikoval již ve dvacátých letech minulého století jógová cvičení podle tibetského buddhismu. Díky svým zkušenostem a dosaženému poznání se stal později důležitým učitelem a vyhledávaným Mistrem.
Kniha edičně navazuje na dvě dříve vydané publikace autentických a převážně celistvě dochovaných textů „Deníky a dopisy z let 1914–1918 věnované Elišce Janské“ (2001) a „Oči široce otevřené“ (2002).

Vytištěno na papíře Garda Pat 13 Kiara FSC Mix Credit frekvenčně modulovaným rastrem Satin Screening.
Počet stran 400. Kniha obsahuje přes 100 barevných celostránkových reprodukcí děl Františka Drtikola,
ukázky jeho rukopisu a další dobový dokumentační obrazový materiál.
Formát 155 x 188 mm, Vazba V4.
Cena 790 Kč.

ISBN 978-80-87201-18-3

objednat

František Drtikol – Duchovní cesta 1