František Drtikol "Pracovní kniha fotografií"

Další publikací nakladatelství Svět je bibliofilské vydání faksimile pracovního alba Františka Drtikola, které beze sporu patří mezi klenoty jeho archivu, od roku 1999 je součástí sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Album představuje 973 malých kontaktních fotografií, dvě desítky skic fotografických kompozic, včetně autorových poznámek. Kniha nám poskytuje jedinečnou možnost nahlédnout do autorovy umělecké kuchyně a také je významným uceleným přehledem jeho tvorby, a to především z druhé poloviny 20. let a z 30. let 20. století. Pro tisk byl použit speciální frekvenčně modulovaný rastr, vyvinutý firmou Heidelberg, Satin Screening (Satin medium), který umožnil svými vlastnostmi co nejvíce se přiblížit předloze. Publikace vychází v počtu 300 číslovaných výtisků a je opatřena pouzdrem s ražbou, počet stran 176. Úvodní text Stanislav Doležal a Anna Fárová. Grafická úprava Radana Lencová. Tisk AF BKK. Knihařské zpracování Daruma Praha.

Vytištěno na papíře Toccata mat, 250 g.
ISBN 80-902986-7-2

ukázka ukázka ukázka ukázka ukázka