Anna Fárová

image

PhDr. Anna Fárová (1928–2010), historička umění
Zásadním způsobem zpracovala fotografickou pozůstalost
nejen Františka Drtikola, ale také Josefa Sudka a celé řady
dalších, i současných umělců. Výstavou pořádanou
v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze (1972—1973)
u nás pro současnost znovuobjevila Františka Drtikola.
V zahraničí k tomu došlo díky její monografii vydané
v Mnichově (1986).