Honorable Mention / Čestné uznání

Dovolujeme si Vám oznámit, že naše kniha František Drtikol "Etapy života a fotografického díla" získala v Mezinárodní soutěži o nejlepší fotografickou publikaci východní Evropy 2013 - 2014 Čestné uznání v kategorii historická fotografie.Nakladatelství se zaměřuje především na umělecký, filosofický a duchovní odkaz Františka Drtikola (1883–1961) v samostatné edici spojené s jeho jménem. Jedním z cílů je zpracovat a postupně vydat jeho autentické textové a obrazové materiály v co nejvěrnější podobě, aby se tak staly výchozím pramenem pro poznání tohoto světově uznávaného českého umělce.
Další edicí, která byla v roce 2007 v nakladatelství Svět založena, je edice Kaligrafie. Od roku 2008 jsou do ní také zařazeny didaktické pomůcky k výuce psacího písma Comenia Script.